Logistyka

Potrzeba magazynowania

Duże sklepy różnych branż technicznych na pewno mają duże zaplecza, w których zlokalizowany jest niejeden magazyn towarowy. Artykuły elektrotechniczne czy chemiczne mogą być składowane nawet bardzo długo, ze względu na długi okres trwałości. To samo dotyczy np. branży obuwniczej czy tekstylnej. Tam wystarczy jedna wielka hurtownia nawet dla kilku sklepów. Nie ma potrzeby wielkiego magazynowania przy każdym sklepie.

Bywa i tak, że jeden magazyn towarowy służy kilku sklepom, należącym niekoniecznie do jednego właściciela. Pewnie wtedy jest więcej rozliczeń, ale na pewno jest to wygodne rozwiązanie, bo w efekcie magazyn z obsługą jest bardziej ekonomiczny niż przy jednostkowym magazynowaniu.

W miastach powstaje coraz więcej domów handlowych różnych branż i tam magazynowanie na pewno jest na zapleczu, a koszt magazynowania jest wliczony w cenę towaru. A na wsiach, gdzie bywają chyba tylko sklepy spożywcze, ewentualnie z artykułąmi chemicznymi, magazyn towarowy jest raczej niewielki, mieści się w tym samym budynku co sklep i mieszkanie jego właściciela. Dobrze zorganizowany transport zapewnia dowóz towarów, które mają duży popyt, dlatego nie trzeba wielkiego magazynu.